You are here

Alle Tiders Børneliv

Det gode børneliv begynder her.

I Roskilde vil vi gerne bidrage til, at alle små roskildeborgere får en god start på hvert deres eventyr. Børn skal værdsættes – også i de første år af deres liv. Derfor får alle børn i Alle Tiders Roskilde mulighed for at deltage i fællesskaber, hvor de oplever at høre til, og hvor de gennem leg, aktiviteter og samvær danner stærke relationer både til børn og voksne.

Leg og fællesskab er centralt i Alle Tiders Børneliv. Legen har en værdi i sig selv og skal være en gennemgående del af børnenes liv- også i dagtilbuddene. Leg og læring gør børn til robuste, kreative, nysgerrige, innovative og sociale mennesker. Legen er grundlæggende for børns sociale og personlige læring og udvikling, og legen fremmer fantasi, virkelyst, sprog, nysgerrighed og sociale kompetencer.

Alle børn skal udfolde, udforske og erfare sig selv og hinanden på både kendte og nye måder. I Alle Tiders Roskilde er her plads til udvikling og udfoldelse og leg og læring sker i børnefællesskaber. Der skal være plads til, at det enkelte barn både kan vise initiativ og kan være aktivt deltagende, samtidig med at fællesskabet skaber plads til alle.

I Alle Tiders Roskilde får børn mulighed for at opleve et bredt udsnit af naturen, både i byen og på landet. Børn vokser i naturen, og vi har fjord, skov og natur lige uden for døren- også i dagtilbuddenes mange skønne legepladser.

Vi bruger naturen og de store legepladser til at udvikle sciencetilbud til børn i dagtilbud og i skolen, hvor kreativiteten både udfolder sig indenfor og udenfor. Vi har unikke læringsforløb enten på Boserupgård naturcenter eller ude i de enkelte børnehuse.

I Roskilde kan børn og unge få mange forskellige kulturelle og musikalske oplevelser, både som tilskuere og som aktive deltagere. Oplevelser, der stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed. Ungerne kaster sig også ud i kunst, kultur og kreativitet i det nye børnehus – Algade 31. Børn bruger musik intuitivt. De synger om det, de ser og oplever, og når der spilles musik, falder deres bevægelser instinktivt ind i rytmerne - musikken er allerede i kroppen og i Roskilde bruger vi musikken til at bygge bro mellem dagtilbud og skole.

Senest opdateret

26.06.2019