You are here

Alle Tiders Universitetsby - vi løser virkelige problemer i fællesskab

Roskilde og RUC har ungt engagement, klassisk styrke og historisk vingesus. Sammen står vi endnu stærkere, hvad enten det gælder kvalitetsuddannelse, lysfest på Kulturstrøget eller en plastfri fjord.

Roskilde er en universitetsby, der emmer af historie, viden og drive. Sammen med RUC har byen en kæmpe mængde viden, samtidig med at vi giver liv til nye idéer.

Idéerne fødes og modnes i Roskilde.

Vi løser virkelige problemer i fællesskab med andre – altid med fokus på mennesker, om det gælder fx velfærd, kultur eller miljø.

Kommunen og universitetet har i et tæt samarbejde gjort regionen attraktiv og sikret flere gode arbejdspladser til kandidaterne. Projektideer, praktikpladser og studiejobs i både kommunen og i erhvervslivet. Ideer, der er parate til at blive delt og kopieret af regionens mange kommuner. Populært sagt ideer vi skaber fra den indledende pilot til den regionale skala.

Kommune, erhvervsliv og uddannelsesstederne i Roskilde Kommune arbejder sammen om at give vores studerende de bedste muligheder og gøre vores studerende til landets bedst uddannede.

Fra den unge gymnasieelev, der tidligt lærer universitetet at kende til de praktiske kandidater fra produktions- og professionshøjskoler, der søger det næste skridt.

Roskilde har uddannelser til alle fra ble til ph.d., og vi tør tænke fremad. Med vores 25.000 studerende er Roskilde Kommune en uddannelsesdynamo og centrum for unge, engagerede medborgere, der er med til at skabe byens energi. De studerendes engagement og kreativitet sætter bl.a. deres tydelig præg på lysfesten på Kulturstrøget og på Roskilde Festival, hvor de deltager som frivillige.

Engagementet skinner også igennem i forskningen, og vi mener det, når vi taler om forskning med stor betydning for samfundet. Fx når RUC’s forskere med Roskilde Fjord som case arbejder på at mindske plastikforureningen af verdenshavene. Projektet ’Plastfri Roskilde fjord’ har i øvrigt en stor borgerinddragelsesdel, hvor projektet understøtter initiativer igangsat af borgerne.

 

Gennem et stærkt samarbejde med Region Sjælland arbejder Roskilde Kommune og RUC således konstant på at koble praktisk erfaring og solid ny viden.

Visionen er klar. En stærk, engageret og samarbejdende region.

Senest opdateret

03.10.2019