You are here

Alle Tiders Erhvervsby - virkelyst og vækst skaber velfærd

Vi har overskud på virkelysten. Vi har gode idéer og sunde forretningsplaner. Fra kommunens side vil vi gerne gøre alt for også at stimulere vokselysten hos vores små virksomheder.

Vores erhvervsliv har både virke- og vokselyst. Vi kan være stolte af, at vi har den højeste rate i hele Region Sjælland, når det drejer sig om at starte nye virksomheder. Og de har det, der skal til: Hele 8 ud af 10 overlever de første to år og kører på for fuld kraft, hvilket bringer vores nye virksomheder og vores iværksættere til tops på landsplan.

Vi vil inspirere virksomheder til at kigge ud over ikke blot kommunegrænsen, men landets grænser, når det drejer sig om nye markeder: Vores eksportvirksomheder er godt på vej ud og frem i verden, tag bare Roskilde-virksomheder som DLF Trifolium eller Environment Solutions, der bekæmper oversvømmelser – med vand. De er med til at sætte Roskilde på verdenskortet. Og til at gøre investorer nysgerrige på, hvad det er vi kan i Roskilde fra Viby i syd til Jyllinge i nord.

Virkelyst og vTaleboble: Vi arbejder sammen for erhvervslivet i Roskildeækst i vores erhvervsliv smitter af på alle andre områder af vores driftige og foretagsomme kommune. Kommunen – i form af Erhvervsafdelingen - og erhvervsliv og på-tværs-virkende erhvervsforeninger som f.eks. CORO (Co-Lab Roskilde) arbejder tæt sammen for at skabe de bedste vilkår for virkelyst og vækst i hele Roskilde.

Fra handel til IT og kommunikation. Fra service til turisme. Et erhvervsliv i vigør og vækst er en god forretning for os alle. Og vi arbejder sammen om at nå vores nye mål. Det spiller for erhvervslivet i Roskilde.

Måske sidder du med den næste iværksætter-idé, der kan være med til at gøre Roskilde til Alle Tiders Erhvervsby?

Download

Senest opdateret

09.04.2019