You are here

Alle Tiders Kommune – vi er sammen om at passe på hinanden

Som kommune er det vores opgave at give alle borgere – store som små – den tryghed, der skal til for, at de kan udnytte alle de muligheder, de har.

Vi drager omsorg for dem, der har brug for det med varme hænder frem for kolde tal. Vi hjælper til selvhjælp , så vores ældre kan blive boende i deres eget hjem, så længe de kan. Vi hjælper og støtter vores nye små Roskilde-borgere – og deres mor og far – så de får den bedste start på eventyret og senere hen, når de skal stå på egne nye ben i f.eks. børnehave og skole.

Vi lytter til borgerne og deres behov. Nogle gange er et par lyttende ører bedre end flere kroner. Vi giver gerne et kærligt skub, hvor der er brug for det, men intet skub uden efterfølgende støtte. Alle skal vide, at der er et sikkerhedsnet under dem. Og vi forsøger hele tiden at udvikle vores kompetencer og vores teknologi, så de passer til borgerne og ikke omvendt. Vi vil udvikle borgernes liv, ikke indvikle det.
Taleboble: Vi er sammen om at passe på hinanden
I Roskilde Kommune er vi sammen om at passe på hinanden. Fællesskabet passer på den enkelte og giver hjertens gerne en hjælpende hånd, når og hvor der er brug for det. Besøge en, der måske føler sig lidt alene. Hjælpe en over gaden eller over en svær tid. Vi har et stærkt sammenhold i kommunen. Det giver tryghed. Vi spiller sammen, og hver enkelt af os spiller en vigtig rolle. Det giver tilfredshed.

Det er med til at gøre Roskilde Kommune til Alle Tiders Kommune.

Download

Senest opdateret

24.06.2019