You are here

Alle Tiders Musikby – vi spiller sammen i Roskilde Kommune

Vi er gennemmusikalske i Roskilde. Vi har musik til arbejdet og musik til afslapningen. Vi har musik til festen og musik til festivalen. Fra fløjten til Musisk Dag til fløjten i butikken.

Vi har musik for vennerne, der kommer forbi, og musik til gæsterne, der kommer lang vejs fra. Vi har musik på hjernen og musik i hjertet. Vi har musik på menuen og musik på dagsordenen.

Musikken i Roskilde Kommune sætter ikke kun gang i fødder og fællesskab. Den sætter også gang i byudvikling, for i Roskilde Kommune bygger vi på musik. Og sød musik opstår, når de bedste kræfter i byen – fra kommune til frivillige – går sammen om at give Roskilde Kommune den helt centrale position som musikby, både regionalt og nationalt. Musikken skal være motor for kultur, dannelse og fællesskaber i Roskilde Kommune.

Fra spillemandsstævne til Schubertiade. Fra havnefestival til Roskilde Festival. Fra Børnekorsstævne til Boomblaster. Fra Lysfest til høstfest i Viby. Fra nye toner til gamle favoritter. Musikken spiller i skolerne og på spillestederne. Den spiller under tag og under åben himmel. Men den spiller også i byplaner og boligbyggerier, i visioner og strategi.

Musikken spiller i hele Roskilde Kommune. Og vi spiller sammen.

Download

Senest opdateret

01.04.2019