You are here

Alle Tiders Uddannelsesby – vi spiller sammen fra ABC til Ph.d.

Alle kommer nysgerrige til verden. Vi vil lære, hvordan verden hænger sammen, så vi kan sætte den sammen på nye måder eller rette op på dem, der hvor vi synes det er nødvendigt.

Vores nysgerrighed er grundlaget for læring og uddannelse. Den skal inspireres, næres og kvalificeres så alle i vores kommune – uanset baggrund – kan få den bedste uddannelse i hele Danmark. Vi vil være i en klasse for os selv.

Vi har 18 kommunale grundskoler og 9 private, hvor krav og tarv går hånd i hånd og vores lærere bliver uddannet i læringsledelse, så de kan ruste vores elever bedst muligt til deres videre færd. Herefter kan de unge vælge blandt en mangfoldighed af muligheder: Vi har to universiteter – med Roskilde Universitet som fyrtårn – en professionshøjskole, en teknisk skole, en handelsskole, en slagteriskole, et erhvervsakademi samt social- og sundhedsmedarbejder-uddannelse. Mulighederne for at uddanne sig er næsten et studie værd i sig selv. Som ung kan du i Roskilde Kommune uddanne dig til hvad du ønsker, men én ting er fælles for alle: Du bliver uddannet til fremtiden.
Taleboble: Roskilde er en uddannelsesby i en klasse for sig
Med vores 25.000 studerende er Roskilde Kommune en uddannelses-dynamo og centrum for unge, engagerede medborgere, der er med til at skabe byens energi. Samtidig arbejder kommune, erhvervsliv og uddannelsessteder sammen om at give vores studerende de bedste muligheder og gøre vores studerende til landets bedst uddannede.

Download

Senest opdateret

01.04.2019